Vad innebär det att anlita företagsflytt?

FöretagsflyttAlla som någon gång har flyttat har säkerligen tänkt tanken att anlita ett flyttbolag som hjälper till med själva flyttandet av möbler och annat bohag. De flesta gör det ändå själv och orsaken till det är att man vill spara på utgifterna. Men av exakt samma orsak anlitar företag flyttfirmor när de ska byta plats på företaget. Med en flyttfirma minimeras nämligen tiden som personalen inte kan utföra sitt arbete. De företag som hjälper till med företagsflytt erbjuder hjälp i flera steg.

För det första kommer de till arbetsplatsen för att diskutera hur/när och var flytten ska ske. Planering är A och O för att allt sedan ska gå så smidigt som möjligt. När sedan flytten ska ske behöver bara personalen lämna sina kontor och låta flyttföretaget börja arbeta. I många ”flyttpaket” ingår nämligen nedmontering av möbler och nedpackning av allt på kontoret. De står även för kartonger och annat som kan behövas.

När ett företag ska flytta kan det även innebära mycket tunga lyft som med t.ex. ett kassaskåp eller maskiner som står mycket olägligt. Det finns speciella företag som inriktat sig just på s.k. tunga lyft och dessa har många flyttfirmor samarbete med. Kan de inte själva bära ut det tunga möblemanget anlitar de sina kollegor.

Efter att allt har förflyttats bygger flyttföretaget även ihop de möbler de tidigare plockat isär. Datorer kopplas in och inom kort kan arbetet påbörjas igen. Allt är klart på det nya kontoret – men inte på det gamla.

Det som kvarstår på den gamla arbetsplatsen är två saker. För det första behöver sopor och annat som inte längre ska vara kvar köras iväg till återvinningen. För det andra behöver lokalen städas ur genom en s.k. flyttstädning. Båda dessa punkter hjälper flyttföretagen till med vilket gör att allt fokus nu kan ligga på att få igång all verksamhet i de nya och förhoppningsvis mer funktionella lokalerna.

31 Oct 2013