Attefallshuset – en räddare i nöden eller?

Nu är det äntligen beslutat. Du som har ett en- eller tvåbostadshus får även uppföra ett s.k. Attefallshus på tomten. Det får du vara max 25kvm och det får du uppföra även om du redan har en friggebod. Vad man måste tänka på dock, är att innan man kan börja uppföra det, så måste man göra en anmälan och få ett startbesked från byggnadsnämnden. Förutom det maximala antalet kvadratmeter Attefallshuset får vara så är det några saker till man måste beakta. Högsta höjden från mark till taknock får vara högst 4 m. Och om du tänker uppföra huset närmare än 4,5m från tomtgränsen så måste du kontakta berörda grannar och få deras godkännande (vilket ju då helst bör vara skriftligt). Skulle grannen neka så kan du söka bygglov och då får byggnadsnämnden avgöra.

V ad många nog inte heller känner till är – att du får faktiskt uppföra FLER hus men det totala antalet kvadratmeter får inte överstiga 25kvm. Detaljer om regler för Attefalshus kan du hitta hos Boverket.

Men vad är det då egentligen för skillnad(och fördelar ) med Attefallshuset jämfört med friggeboden(förutom själva storleken):

Kortfattat:

  • Attefallshuset får inredas och användas som självständig bostad
  • Både som fritidsbostad och tom permanentbostad
  • Den kan användas som komplementbostad dvs. som garage, gäststuga, förråd, hemmakontor, tonårsboende, bastu, växthus, båthus osv.
  • Attefallshuset får uppföras oavsett vad detaljplanen säger för området om t.ex. hur stor area som får bebyggas

Vi har ju en enorm bostadsbrist i det här landet och prisnivåerna på bostadsrätter i framförallt större städer stiger till astronomiska höjder - Det innebär att dagens ungdomar har mycket svårt att kunna flytta hemifrån och bilda eget bo och att de redan från början tvingas sätta sig i alldeles för stora skulder i förhållande till deras livssituation och lönenivå.

För de föräldrar som kanske bor i en villa med hyfsat stor tomt – så kan det faktiskt vara en ganska bra kompromiss – att låta ungdomen få flytta ut till ett alldeles eget litet krypin – om än väldigt nära föräldrabostaden men ändå eget. Och jag menar – det är ju faktiskt inte mindre till ytan än de flesta studentrum som många ungdomar som studerar får bo i.

Men blir det ändå inte väldigt lite och trångt tror då många? Faktum är att det behöver det inte bli tack vare den generösa takhöjden, som möjliggör att man kan ha ett litet loft där det kan få plats tex 2 sängar på ca 10kvm.

I stuga kan det alltså rymmas ett litet kök på ca 6-7kvm, ett litet badrum på dryga 3kvm, en storstuga på dryga 13 kvm och en total golvyta på knappa 25 kvm. I storstugan kan man då få en takhöjd å ca 3,8m och loftet på ca 1,5m.OK – det är inte jättestort, det är lite av ”compact living”, men det mesta man behöver finns ju faktiskt där och det är ju klart bättre än att bo in en trång enrummare på max 20kvm.

Det är alltså stor chans att Attefallshuset kan lösa bostadsproblemen för bl.a. många tonåringar och ungdomar som idag inte har möjlighet att flytta hemifrån men även för en del andra kategorier.

Ett sånt här Attefallshus tex från Polhus (det är därifrån jag hämtat ovanstående exempeluppgifter)

Ger dessa möjligheter och kostar ca 80 000kr.

Att tänka på är dock att det trots allt är en hel del byråkrati. Även om det inte längre behövs bygglov måste man skicka in en ansökan till byggnadsnämnden för att få startbesked. Man behöver skaffa tillstånd från grannar och tom skicka in färgkoder. Man skall redovisa vem som svarar för el och eventuellt vatten. Man behöver uppge vilket tak man skall ha och man skall skicka in ritningar ...

(Till ansökan ska bifogas ritningar, (en situationsplan, fasadritningar, planritning samt konstruktionshandlingar) och en kontrollplan. Om man tänker utnyttja Attefallshuset som ett komplementbostadshus , så krävs alltid en kontrollansvarig. Annars så görs en bedömning av byggprojektets komplexitet vs byggherrens kompetens.) (Det påminner ju faktiskt ganska mycket om ett bygglov. Så – ett got råd är att vara ute i god tid med allt detta.

Det är inte heller helt gratis att göra ansökan, man kan behöva ta dit en stadsarkitekt som äter upp alla mått, hörn på huset osv. och de kan kosta 3 - 5000kr.

Attefallshus finns i en mängd varianter utföranden och prisklasser från ett flertal olika tillverkare och leverantörer. I sina enklaste utförande finns de från ca 50 000kr och i sina mera exklusiva utföranden så kan de kosta över 400 000 – men då är de kompletta med kök och badrum, helt färdigbyggda och lyfts på plats av en kranbil. Men man kan också komma billigare undan och köpa i attefallshus i byggsats från tex Polhus.

17 Nov 2014