Nature och miljö

RSS

Glas- och metallåtervinning - Vad gäller?

26 Mar 2013

För att bevara miljön är det viktigt att både privatpersoner och företag avfallshanterar på bästa sätt. En del företag köper in tjänster gällande avfallshantering i Stockholm och andra storstäder medan företag på mindre orter inte har den möjligheten. De får därför ta hand om sin sortering själv. Även om vi i Sverige är mycket duktiga [...]