Glas- och metallåtervinning - Vad gäller?

För att bevara miljön är det viktigt att både privatpersoner och företag avfallshanterar på bästa sätt. En del företag köper in tjänster gällande avfallshantering i Stockholm och andra storstäder medan företag på mindre orter inte har den möjligheten. De får därför ta hand om sin sortering själv. Även om vi i Sverige är mycket duktiga på att sortera så kan vi bli ännu bättre bara genom kunskap om vad som ska läggas var.

Glasförpackningar

I Sverige återvinns en mycket stor del av glasförpackningarna. Det enda man behöver tänka på är att sortera dem efter färgen på glaset då färgat och ofärgat glas ska ligga i separata behållare.

Tyvärr är det många som tror att man kan lägga vilket glas som helst i dessa behållare. Men det endast glasförpackningar och flaskor som får läggas här. Allt annat av glas ska transporteras till en återvinningstation. Ibland kan även glödlampor hittas i dessa behållare vilket troligtvis beror på att lampan består av glas. Dessa ska aldrig läggas i glasåtervinning utan ska istället i behållaren för elektronikavfall.

Sedan tranporteras glaset till stora centraler för glasåtervinning där det krossas. Fördelen med glas är att det går att återvinna ett obegränsat antal gånger utan att kvalitén försämras.

Metallförpackningar

Även när det gäller metallåtervinning får endast metallförpackningar läggas i dessa behållare. Allt annat av metall måste lämnas in på en återvinningscentral.

Att återvinna metall är ett av de sätt som besparar mest energi. Vid aluminiumåtervinning sparas 95% av energin mot att tillverka nya produkter.

Även om kunskapen har blivit bättre slängs fortfarande miljöfarligt avfall i dessa containrar för metallåtervinning. Detta eftersom en del personer tänker att målarburkar och limtuber är en slags förpackning. Men allt som innehåller lösningsmedel och annat miljöfarligt ska alltid lämnas in som miljöfarligt avfall på en återvinningsstation.

All metall som ska återvinnas transporteras till ett stålverk där metallen smälts ner. Även metall går att återvinna obegränsat utan att det tappar kvalité. Däremot brukar vanligtvis inte de förpackningar som samlas in återvinnas som förpackningar. De blir istället motordelar, armeringsjärn m.m.

26 Mar 2013