Uppvärmning till ditt hus

När det gäller uppvärmning till ditt hus finns det många olika lösningar och tekniker att använda sig av. En av de mest ekonomiska och miljövänligaste sättet att värma upp ditt hus är med en värmepump.

Det finns många olika värmepumpar att välja mellan. Bergvärmepumpar som hämtar värme från berggrunden, jordvärmepumpar som värmer upp ditt hus med värme från marken, sjövärmepumpar som utvinner värme från en sjö i närheten och luftvärmepumpar som hämtar sin värme från luften.

En värmepump är ofta en mycket bra investering om du ska bo i ditt hus under en längre tid. Den första investeringskostnaden kan vara lite dyrare än om du jämför med andra värmekällor. Däremot kommer du få en billigare uppvärmningskostnad i jämförelse med t.ex. pellets, ved, el eller olja.

Vilken värmepumpar du ska välja till ditt hus beror på vad huset och din tomt har för förutsättningar. Har du möjlighet att använda bergvärme eller är din tomt för liten för det? Har du en stor tomt där du kan använda värmen som finns i marken passar jordvärme. Har du en sjötomt kan du även välja att använda dig av sjövärme. Men oavsett vilket val du gör kommer du välja en miljövänlig uppvärmning.

24 Mar 2011