Träna inför högskoleprovet - DTK

Det finns vissa tips som kan hjälpa många till ett bättre resultat på DTK-delen av högskoleprovet. DTK står för diagram, tabeller och kartor och går ut på att kunna svara på uppgifter med hjälp av den information som man får via just kartor, diagram och tabeller.

Ett generellt tips är att titta noga på vad som egentligen efterfrågas i uppgiften. Eftersom man oftast får mycket mer information än vad som krävs för att lösa uppgiften finns en risk att man blir förvirrad och inte svarar på rätt sak. Identifiera exakt vad som efterfrågas och försök att vara blind för allt utom det du letar efter. Om man vill ha extra hjälp inför provet kan det vara en god idé att ta hjälp av privat läxhjälp.

En annan sak som är lätt att göra fel på är enheter. Titta noggrant på vilken enhet som står i diagrammet respektive svarsalternativet, ibland kan de vara olika (t.ex. meter i alternativen och kilometer i diagrammet).

Diagram och tabeller kan se väldigt olika ut, men ju fler gamla prov du gör, desto större är chansen att det dyker upp något som du redan har sett. Sådant som är bra att träna på är exempelvis cirkeldiagram och stapeldiagram.

Många uppgifter går ut på att man ska kunna ”flytta” värden från en tabell till ett diagram. Därför är det viktigt att man inte bara kan avläsa värden i tabeller/diagram, utan även kan komma fram till hur det avlästa värdet skulle se ut i ett annat diagram. Exempel på detta kan vara exempelvis att man får värden (i ren sifferform) i en tabell och sedan en uppgift där det gäller att se vilket av fyra olika cirkeldiagram som visar värdena från tabellen.

Kartor kan visa väldigt olika saker, men de ser alltid ungefär likadana ut i grunden. Därför är det bra att träna på att läsa kartor. En sak som är kanske det viktigaste att kunna när det gäller kartorna är skala. Se till att du är säker på hur du omvandlar sträckor från en karta till verkligheten och vice versa. På kartuppgifterna är det dessutom viktigt att identifiera åt vilket håll norr är. Oftast är det uppåt på kartan, men inte alltid. Tänker du på dessa saker kommer risken att du får fel på kartuppgifterna vara betydligt mindre.

Sammanfattningsvis kan man säga att de bästa tipsen för DTK-delen är:

  • Koncentration, var noga med att du svarar på rätt sak.
  • Leta endast efter det som efterfrågas, så att du in ”drunknar” i all information.
  • Träna på gamla prov.
  • Se till att du känner till olika typer av diagram.
  • Öva på att omvandla värden i tabeller till diagram.
  • Lär dig att räkna med skala på kartor.

23 Nov 2012