Jaktkläder - viktig del av jägarutrustningen

jaktvästJaktkläder är en väldigt stor del utav en jägares utrustning. Jaktkläderna sitter på jägaren under hela jaktpasset och måste bistå jägaren i vått och torrt. Jaktkläder har en enorm inverkan på den helhetsupplevelse som jägaren får utav jakten. Eftersom att jakt har gått från att vara en aktivitet som våra förfäder genomförde för att den var livsnödvändig för matförsörjningen till att bli en aktivitet som man genomför enbart för att det är roligt så ställs det idag stora krav på helhetsupplevelsen utav jakten, tycker man inte att det är roligt och jaga så gör man det inte helt enkelt.

Genom att ha en bra utrustning och positiva jägare så ökar även säkerheten för alla inblandade eftersom att de beslut som fattas är betydligt mer rationella och fria från inverkan av distraktioner eller irritationer. Jaktkläder bör hålla en god kvalitet så att de klarar av att stå emot de stora påfrestningar som ett jaktpass innebär. En jägare kan under jaktpasset behöver ligga och krypa på marken eller gå igenom taggbuskar och klättra i träd.

Detta ställer otroliga krav på plaggens hållbarhet och motståndskraft mot det hårda slitaget och därför är det så otroligt viktigt att ens jaktkläder håller en mycket hög kvalitet. Ett annat krav som jaktkläder bör uppfylla är att de bör vara tillverkade i ett material som tempererar bäraren. Temperering innebär att överskottsvärme leds bort för att förhindra att jägaren blir för varm, samtidigt så ser plaggen till att precis så mycket värme som behövs stannar kvar i plagget, allt för att jägaren inte ska behöva vara för kall. Just tempereringen påverkar till väldigt hög grad jägaren, felaktig kroppstemperatur utgör en stor irritationskälla. Ett annat krav som jaktkläder bör uppfylla är kamoufleringen.

Genom att designa kläderna så att de får jägaren att smälta in i omgivningen så underlättar plagget för jägaren att komma närmare sitt byte utan att för den sakens skull bli upptäckt, detta är något som kraftigt höjer chanserna för att uppnå ett bättre jaktresultat. Om jaktkläder uppfyller ovanstående faktorer så underlättar de otroligt mycket för jägaren. Irritationsmoment som blir till distraktioner som beror på kläderna minimeras, och med en optimal kroppstemperatur slipper man bli upptäckt utav bytet för att man ligger och skakar, man slipper även dåsigheten som uppkommer av för hög kroppstemperatur. Bra jaktkläder gör alltså jakten roligare eftersom att helhetsupplevelsen av aktiviteten blir så otroligt mycket bättre. Genom att från början satsa på bra utrustning så ger man sig själv optimal chans till ett lyckat jaktresultat.

27 Jun 2012