Högskoleprovet – ordkunskap

Högskoleprovet består av ett antal delprov. Ett av dessa delprov är ORD, ordkunskap. I korthet kan man säga att denna del av högskoleprovet testar din vokabulär och ordförståelse. Ett stort ordförråd är inget man föds med, även om vissa har en naturlig talang för just ord och språk finns det flera olika bra sätt att förbättra sitt ordförråd på, vilket kan hjälpa en nå bättre resultat på högskoleprovet.

Det är oerhört viktigt att läsa mycket. Gör till en vana att läsa tidningen varje dag, eller nätupplagan om det känns enklare. Glöm inte att även läsa de längre essäerna och debattartiklarna. Se till att anteckna ord vars betydelse du är osäker på och kolla upp dessa i en ordbok.

Ett annat bra sätt är att kolla på gamla högskoleprov. På så sätt får du en bra möjlighet att träna och se hur uppgifterna är uppbyggda. Högskoleprovet är en offentlig handling så de gamla proven finns tillgängliga på nätet.

Ett tredje sätt är att använda sig av synonymordböcker. Skriv upp en rad ord och kolla på synonymer! Det kommer stärka dina aktier inför högskoleprovet. Om du har tillgång till en encyklopedi eller liknande kan det vara värt att bläddra i denna också. Ha gärna som vana att en gång om dagen gå igenom ordlistor, på så sätt lär du dig vad olika ord betyder.

Dessa tips hjälper dig inte bara med ordkunskapsdelen på högskoleprovet, utan även med andra delar som rör språkkunskap och som kommer på högskoleprovet, till exempel meningsuppbyggnad och svensk läsförståelse. En bra orddatabas i hjärnan är en bra grund för ett högt resultat på högskoleprovet!

7 Jun 2011