Hjärtstartare i miljöer där unga vistas

När man tänker på hjärtsjukdomar är det något man först och främst associerar med vuxna och till och med gamla pensionärer. Att det är fler vuxna än barn som drabbas stämmer visserligen också med verklighetens siffror. Men bland de tiotusen hjärtstopp som i genomsnitt sker i Sverige varje år är det ett flertal barn och ungdomar som drabbas. Därför är det viktigt att det finns hjärtstartare i de miljöer där barn och unga samlas och vistas i.

Barn och ungdomar spenderar större delen av sina dagar på antingen skolan eller på fritids. På dessa platser brukar det finnas hjärtstartare både för de anställda men även för barnen. I dessa miljöer är det av yttersta vikt att hjärtstartaren är anpassad för att passa yngre barn. Det är även viktigt att personalen har det kunnande som krävs eftersom det är för mycket begärt att jämnåriga kamrater ska klara av använda maskinen, tillgodogöra sig informationen som finns och implementera den.

Svenska barn har mycket fritid att ta hand om och många av våra ungar väljer att hänge sig åt någon form av sport. Även vid lättare ansträngning ökar risken för hjärtstopp hos de individer som har en predisposition för tillståndet. Ännu värre är det för dem som väljer att satsa på sporten och siktar på att bli elitidrottare. Den ansträngning som kroppen utsätts för påverkar hjärtat i allra högsta grad. Därför måste det finnas hjärtstartare i inomhushallar där man spelar fotboll, volleyboll eller ägnar sig åt friidrott. Även utomhus finns samma behov när barnen ägnar sig åt fysiskt ansträngande sporter.

Den som har läst ovanstående information bör ta på sig att sprida till så många som möjligt att hjärtstartare i närmiljön inte bara kommer att rädda vuxna, äldre och hjärtsjuka. Den fantastiska apparaten kan även rädda det barnet som drabbats av hjärtstopp. Klicka här för mer information.

11 Sep 2013